Tuesday, September 19, 2017

"Incompetencia e caos" ( Así definía El País o 7 de decembro do 1978 a votación da Constitución.)

"Incompetencia e caos" | Ollaparo. O universal é o local sen muros

Así definía El País o 7 de decembro do 1978 a votación da Constitución. A ollada do retrovisor a veces tén a virtude de colar o principio de realidade.

Nin máis nin menos que de “incompetencia e caos” intitulaba El País no editorial após votación da Constitución española do 78.  A lei suprema e inalterabel da modélica Transición semella que foi refrendada malia  “millares de cidadáns que quixeron votar non puideron finalmente facelo”. Porén, a pesar dos laios, no que se denuncia, por certo que “30% d’irregularidades censais  en províncias como Ourense”, o relato posterior foi teimudamente requintado até ao exaxero e a  súa mitificación oficial.
E acrescenta: “De feito, onte foi votado -increíbelmente- sen un censo oficial e pechado e no contexto dun notabel caos de listaxes nas que houbo duplicidades, ausencia de baixas, desaparicións inxustificadas de moitos electores do 15 de xuño e a incorporación desordenada ao censo dos novos electores entre os dezaoito e vinte e un anos”
“A impresión xeral nas salas de prensa é que a Constitución foi ampliamente aprobada, mas tamén que a abstención foi maior do esperado”.  Unha abstención do 32,89 que parece ser non lixou  que unha cousa tan profana acadara o carácter sagrado que hoxe desperta con intres de auténtica pulsión erótica colocando no mesmo nível Constitución e Código Penal. Quer dicer, unha sublimación represiva que está a levar ás institucións españolas a unha racionalización instrumental (o mecanismo xudicial) que só apela aos límites definidos por aquela Constitución do 78 aplicando a legalidade ao prezo de cousificar e blocar o debate político.
Afirmábase no editorial do 7 de decembo do 78: “Esta é, evidentemente, unha notícia que embaza o panorama até certo ponto. Mas o que mais o embaza é o aparente desexo de esconder a cabeza como avestruces: se a democracia ten un valor, é porque as urnas falan, mesmo cando non gostamos do que din”. Vaites, vaites.
Corenta anos despois, Rajoy practica taumaturxia no canto de política (depois do 9N parecía que seria quen de ofrecer algo máis), négase a pactar un referendo, que sería a súa obriga mesmo coa intención de gañalo, mas prefire a suposta utilidade a curto prazo do poder coercitivo (apesar das formas pacíficas e respectuosas da sociedade civil catalá) que é cego e irracional frente aos fins. Porque o que fica na retina é o desatinado espectáculo da Garda Civil apañando urnas e papeletas (esta mañá rexistraba a empresa de mensaxería Unipost no Hospitalet de Llobregat e en Terrassa) ou entrando nas redaccións de determinados medios de comunicación.
Verbo do referendo do 1-O de 2017 en Cataluña, a ollada do retrovisor a veces tén a virtude de colar o principio de realidade política, que fica ben lonxe do que afirman as leis que é a realidade política. Obvio para quen alicerce a súa reflexión na historia ou na xenealoxía das ideas, mas non tanto en quen desde a única narrativa da súa formación xurídica teñen responsabilidades políticas. Cando falamos de legalismo ideolóxico referimos ese devalo autoritario, o déficit na separación de poderes, que leva aos políticos (a dereita e aesquerda) a axiren como avogados ou fiscais do Estado ( segundo o marco legal actual son ilegais os referendos?).  De momento a súa eficacia é a do curtísimo prazo próprio da domesticidade sen horizonte, a pròpia dun estado cuns índices de corrupción por riba dos estados da contorna e cun fraude fiscal que duplica a media da UE, emporiso eses indicadores e tics autoritarios están a afortalar o favor internacional a prol da autodeterminación de Cataluña  . Imos ver alcaldes eleitos pola xente detidos pola polícia cousa que non fixeron cos ministros franquistas? Todo moi elevado e edificante.

Monday, September 18, 2017

Acto de apoio ao referendo catalán esta terza feira na USC - INTERNACIONAL - Sermos Galiza - Diario de intereses galegos

Acto de apoio ao referendo catalán esta terza feira na USC - INTERNACIONAL - Sermos Galiza - Diario de intereses galegosSenyerasA organización xuvenil do Bloque Nacionalista Galego convoca esta terza feira un acto en apoio do referendo de autodeterminación de Catalunya, perseguido estes días por todos os aparatos represivos do Estado español.

IMG_6072 (1)Baixo a lenda A loita pola liberación dos pobos, trátase dunha mesa redonda en que tomarán parte Pernando Barrena, responsábel internacional de Sortu; Navia Rivas, responsábel internacional de Galiza Nova e integrante do Consello Nacional do BNG; Pau Morales, voceiro das JERC (as mocidades de ERC); e Gonzalo Bonnin, membro da sectorial internacional das JERC.

É o segundo acto que se fai no noso país en apoio á consulta autodeterminista, despois do decorrido a pasada sexta feira na Gentalha do Pichel, tamén en Compostela, coa participación de Mònica Pujades, portavoz das Assemblees de Joves per la Unitat Popular; Óscar Condamines, integrante de Universitats per la Repùblica; e Noa Presas, parlamentar do BNG e militante de Isca, a formación xuvenil organizadora do evento.

Quem tem um plam? ... Por Lupe Ces - Reflexions, experiências e desafios da esquerda

Quem tem um plam? ... Por Lupe Ces - Reflexions, experiências e desafios da esquerda - Ártabra 21

Quem tem um plam? ... Por Lupe Ces - Reflexions, experiências e desafios da esquerda

Por Lupe Ces [*]
17.09.2017


Galiza e a sua realidade no espaço geopolítico
Reflexionar sobre o futuro da esquerda, os resultados desa reflexom, vam estar sempre marcados polas coordenadas geopolíticas do lugar onde se fai essa reflexom. Asim, hoje, aqui na Galiza podemos fazer este debate, e resulta necessário e interessante, mas resultaria de todo estranho fazé-lo em Siria, onde o Império está golpeando co útil maço do yihadismo, para levar adiante os seus planos de destruçom dos estados de medio-oriente. Está aplicando um modelo de guerras, nom para ganhá-las, senom para manté-las vivas como armas de destruçom definitiva, que deixa aos povos indefensos. Iste é o caso de  Afganistam, Irak, Libia, Yemem... Esta é também a estrategia que se quere aplicar em Venezuela, e verémo-lo co tempo, ampliado a mais países.Mas nós vivemos nestes tempos, nessa zona de conforte, onde as guerras, co sofrimento de milhos de pessoas, nom formam parte da nossa realidade, por mais que a solidariedade, a empatia que sentimos polos povos do mundo, permita por uns segundos, por uns dias mesmo, que se nos encolha o coraçom diante de cada nova que nos chega desses territórios. Ou mesmo, que Europa experimente por segundos, a realidade das pessoas que vivem submetidas a situaçons de guerra, em forma de atentados, case sempre realizados em tempo de eleiçons ou em médio dum conflito político relevante, como é o caso de Barcelona.Umha zona de conforte situada na área geopolítica denominada Ocidente, nom eximida de contradiçons e problemas, mesmo onde esses problemas aumentam. Porque estamos a assistir a um aumento das desigualdades; um incremento da pobreza; um recorte de liberdades; o enraizamento do patriarcado; umha perda de soberania dos estados a favor das multinacionais, e um processo de centralizaçom e uniformizaçom que afoga os anceios de soberania dos povos a quem lhes é negada.Unha zona de conforto, mas que descobre cada dia como se degrada o seu território e como se pom em perigo a vida das especies e a saúde das pessoas, num delirante caminho cara a destruçom da vida.Aqui pois, toca-nos reflexionar sobre o futuro da esquerda. E quero dar dous dados a respeito do nosso país que penso que podem servir para centrar-nos sobre o tipo de sociedade á que pertencemos. Som dados bem conhecidos. Por umha banda, na Galiza existe um processo de avelhentamento da povoaçom moi acusado, com um saldo vegetativo negativo que se prolonga no tempo, morremos mais dos que nascemos, ainda que temos umha esperança de vida moi alta, de mais de 85 anos no caso das mulheres. Associemos a esses dados que as pessoas coa idade (por pura biologia), tendemos a ser menos ativas e participativas. Acrescentemos a isso que Galiza é um país de proprietários e, em menor medida, de proprietárias. Um 36% desses proprietários na Galiza, som-no  de mais de 10 bens imoveis; que hai case 250.000 vivendas que funcionam como segunda vivenda, e case dous milhos de veículos. Somemos a isso que hai máis de 300.000 vivendas baleiras; que o 61% da populaçom tem conexom a Internet e a cobertura educativa, sanitária e farmacêutica, polo de agora, cobre praticamente a toda a povoaçom.Poderíamos estender-nos nas implicaçons que estes dados tenhem á hora de elaborar e levar adiante um projeto de transformaçom social, mas, de fazé-lo eu, nom seria moi rigorosa porque careço dum estudo sério e tam só  podo aportar intuiçons sobre o que isso supom. Intuiçons e conclusons tiradas dos anos de experiencia, e do trato e observaçom de muitas pessoas ao longo dos anos de ativismo e de vida. Só, e para resumir, atrévo-me a dizer:

- O conservadurismo na Galiza, que debe ser contrastado por um projeto da esquerda, tem umha importante base material, e nom só está vinculado à rede caciquil, à ignoráncia ou aos restos do franquismo.- A perda de povoaçom, a maiores das situaçons criadas pola crise, é também produto do auto-ódio e papanatismo cara ao de fora. Um auto-odio e papanatismo, que padecemos e imos herdando geraçom tras geraçom. Póde-se entender assim que muita mocidade, mesmo podendo contar co apoio familiar para emprender mais de um projeto, prefira mal viver no estrangeiro.- O país perde o seu sangue novo. Polo que conheço, só algumhas atividades económicas coma a vitivinícola, e nalgumha medida, o sector de gando de carne, conseguiram relevo geracional, mentres os sectores económicos como agricultura, pesca, sector naval, continuam desmantelando-se sem pausa. Salientar que é verdade que hai iniciativas económicas novas,como o sector relacionado coa produçom ecológica, ainda pouco significativo, que tem gente nova ao frente de múltiplos projetos que batalham todos os dias contra a grande industria alimentária.

Temos as bases para umha transiçom ao socialismo como modelo económico de raparto da riqueza
As características da Galiza permitiriam umha transiçom bastante doada a umha economía socialista. Somos um país cumhas bases econômicas onde poderiamos permitir-nos esse transito sem maiores dificuldades. Temos infraestruturas que garantizariam a educaçom, a sanidade e a vivenda. Temos povoaçom preparada, e terra, agua e mar para garantir a soberania alimentaria. Temos vivendas para garantir o direito residencial. Só haveria que recuperar desde o público sectores estratégicos como a energia, as telecomunicaçons, a banca e o transporte. Acompanhemos todo isto dumha política internacional onde busquemos alianças para garantir o aceso á tecnología e bens de equipo e temos a Galiza socialista que sonhamos. Nom está tam longe como pensamos a possibilidade dum reparto mais justo da riqueza e dum outro jeito de organizar a economia.

Novas formas de vida e interesses das geraçons post-transiçomHai outros dados que devemos manejar para orientar as nossas reflexons. Eu nom os vim nunca recolhidos, seguramente existam, seguramente alguém os tem estudados, ou mesmo, poda que permaneçam interessadamente ocultos, porque sabemos agora que os sociólogos converteram-se  nos grandes gurus dos partidos sistémicos.Som dados referidos á forma de vida e interesses das geraçons post-transiçom. Umha informaçom moi valiosa, porque quem saiba conectar cos interesses das pessoas e entenda os resortes que movem o seu jeito de vida, captará o seu interesse e moverá as suas vontades. Na minha experiencia, a saúde e a estética do corpo, a imagem pessoal, as emoçons, as relaçons sociais e o ócio, centrado sobre todo nas viagens, som, os interesses prioritários destas geraçons post-transiçom. Geraçons que tenhem um moi alto nível de autoexigencia, que vivem a formaçom, nom importa em que profissom, cumha disciplina estoica, que reflicte umha capacidade importante para realizar esforços, que antes nom se nos requeriam, máxime se todos estes esforços, nom se traduzem, na maioria dos casos em estabilidade laboral. Umha estabilidade à que já lhes figeram renunciar.As mulheres destas geraçons sofrem umha especie de desdobramento da personalidade associado a altos níveis de stress. Tenhem que ser nais perfeitas, entrenadoras e inversoras nas carreiras cara ao estrelato das suas crianças, activas sexualmente, coidadoras, com intensas relaçons sociais, eficientes no seu trabalho e, à sua vez, monstrar-se também como  seres livres e sem ataduras que  brilham por si mesmas. Bem está que a maioria nom consegue estes objectivos. Acrescentemos entom, ao stress, a frustraçom.Outra caraterista destas geraçons que me interessa ressaltar é a sensibilidade. Umha sensibilidade ainda nom transformada em consciência política e açom, a respeito da preservaçom do meio ambiente e dos direitos dos animais. Um dos rasgos mais diferenciadores em relaçom às geraçons anteriores, que fomos educadas na frase bíblica “ crecede e multiplicade-vos e dominade a Terra”, ainda que isso supunha estender a morte pola própria Terra. Esa sensibilidade cara outras especies, e pola preservaçom ambiental,mesmo podería parece associada ao instinto colectivo da supervivência. Como se a nível coletivo , ou do subconsciente colectivo, estas geraçons ativassem umha alerta do perigo que como especie temos que afrontar. Porque esta vai ser umha das batalhas definitivas que estas geraçons tenhem por diante, cos desafios do cambio climático e a contaminaçom das águas e da terra.Enquanto as geraçons anteriores, registraram antes e agora, umha alta participaçom na militáncia partidária e o associacionismo,  motivada case maioritariamente por intentar plasmar umhas ideias, melhorar e transformar a vida da comunidade, ou mesmo pola conviçom de ter que liderar e protagonizar esses cámbios, o sentimento colectivo nestas novas geraçons, passa pola peneira do principio de reciprocidade “eu dou se ti me das”, “eu dou na medida que recebo”, e a implicaçom em movimentos e associaçons é, em consequência, moi reduzida. Valora-se muito o tempo pessoal. As reunions, o trabalho político... semelha tempo perdido. Assim, ficam na política aquelas pessoas que a vem como um campo profissional, onde quem se tem que esforçar é quem vive dela. A política para quem a trabalha. A esquerda político-institucional passou a ser, para os olhos da maioria social, umha alternativa profissional que, no caso da esquerda, vai fazer às instituiçons “o que se poda”.Nom vou cair na soberbia, nem na ignoráncia, de valorar do mesmo jeito a todas as pessoas que se comprometem para fazer política de esquerdas desde as instituiçons, nem negar o compromisso transformador de muitas delas, mas a visom geral que se tem é ista. Eu compartilho responsabilidades. Isto é o que conseguimos co caminho andado até agora. O caminho institucional converteu-se numha agencia de colocaçom , e  o PP é o paradigma do que falo. Foi o partido que conseguiu, depois das crises do Prestige e da Guerra do Irak, umha renovaçom geracional sem precedentes, porque claramente oferecia um posto de trabalho e umha oportunidade para medrar económica e socialmente. A maiores, gera umha ocupaçom indireta significativa, mesmo se temos em conta que moitas pessoas, muita rapazada também, o seu primeiro contato coa política som os 150€ que o PP lhes paga por ser interventores nas mesas eleitorais. Temos que reconhecer que a todo isto ajuda desde logo o participar no chamado “jogo político”, coas cartas marcadas. Os jeitos da mafia som moi efetivos.Mentres, a esquerda partidária tinha e tem grandes dificuldades para conseguir participaçom, porque as expectativas sempre som moi limitadas, “saem poucos da lista e nom se cria trabalho indireto”. Começa mesmo a ser moi habitual que rematado um processo eleitoral, os e as candidatáveis nom elegidas, aleguem falta de tempo para continuar coa atividade na organizaçom ou nos movimentos sociais onde se lhes convida a participar.Cumpre também encontrar as razons polas que concelhos onde se tem aplicado políticas de esquerda ao longo dos últimos anos, onde se melhoraram as infraestruturas, o desenvolvimento económico e cultural, onde se dam melhores serviços, onde as instituiçons estam governadas por pessoas honradas e singelas, o Partido Popular segue a ser o mais votado nas convocatórias que nom som eleiçons municipais. É o caso de Allariz, Sam Sadurninho, e seguramente outros que nom alcanço a conhecer tam bem. Hai que perguntar-se por quê, as nossas políticas nom alcançam a transformar o pensamento colectivo. Porque a esquerda, nom é mais infraestruturas, melhores serviços, boa gestom... A esquerda é o pensamento e a vontade colectiva de preservar o bem comum, de transformar a realidade para acadar maiores cotas de bem-estar para as pessoas e as suas comunidades, de construir modelos de governança local e mundial baseados nos valores da liberdade, a igualdade e o respeito à diversidade. As políticas que temos que implementar, devem estar logo orientadas para fazer hegemónico esse pensamento e unir o maior número de vontades para conseguir esses objectivo.
O impulso para os cámbios sempre vem da maioria organizada
Os Movimentos Sociais na Galiza nom passam polo seu melhor momento. As razons penso, quedaram enumeradas no apartado anterior (envelhecimento da povoaçom, interesses e formas de vida diferentes das novas geraçons…), porque ser, som mais necessários que nunca. O movimento sindical perdeu cotas moi altas de confiança e sofre as consequências dunha profissionalizaçom das suas direçons que o levam, na maioria dos casos, a ser meras gestorias de despedimentos e expedientes de regulaçom ou liquidaçom de empresas. Seguem tendo reconhecimento social o Feminismo e o Ecologismo. O primeiro porque os  seus logros som patentes, e mesmo para as novas geraçons, é patente também a necessidade de luitar por defender esses logros e aumenta-los. Ademais, conseguiu um tímido, ainda que constante relevo geracional, com cámbios no discurso e nas formas de ativismo. O segundo, o Ecologismo, porque se ajusta á sensibilidade incipiente das novas geraçons com todo o que tem a ver coa defensa dos animais e o planeta, e porque consegue associar o ativismo com a pratica dum ócio alternativo.A historia ensina-nos que as necessidades e sobre todo as demandas da sociedade organizada, cristalizam em movimentos sociais e políticos que a sua vez produzem os cámbios reais, bem a través de cámbios institucionais, ou bem destruindo as instituçons caducas e dando passo a novas instituçons e formas de governo.Na Galiza cumpre investir muita energia na organizaçom social, incorporando os cámbios nesses processos organizativos, que permitam a participaçom das novas geraçons, cos seus jeitos e interesses. Isto é totalmente necessário e condiçom sine qua non para que a participaçom nas instituçons reflita e permita transformaçons do sistema político-económico. Dessa energia e desses processos sairam os novos liderados. 

Os caminhos andados, de éxito ao fracasso, do fracasso ao éxitoMoi rapidamente sinalar, a groso modo, quais forom os caminhos andados nos últimos tempos. Queria sinalar dous momentos onde estivemos moi perto de conseguir que algo cambia-se:- Em primeiro lugar na crise do Prestige. Moita gente na rua mobilizando-se durante meses, combinando ativismo, critica política, superando ao estado na responsabilidade de recuperar as zonas afetadas… Todo um capital humano e político que cristalizou num segundo movimento “Hai que botá-los” e que propiciou um governo bipartito. Mas este governo,  governou, salvo exceçons, de costas aos movimentos que o pariram e se permitiu cumplicidades co poder econômico e mediático que o destruirom.- Em segundo lugar, o impulso político retomado coa irrupçom de Age, que bebia diretamente dos processos internacionais da nova esquerda altermundista e do 15M. Um novo discurso que propunha um processo constituinte, horizontalidade, transparência, participaçom,…., e que foi criando frustraçom na medida em que nom existia coerência entre o discurso e a acçom; que nom conseguiu superar o maior obstáculo da esquerda, a necessidade da unidade. Na Galiza sempre falta algumha pata quando se quer construir umha mesa. Um projeto, que na sua última expressom, frustrou, baixo o meu ponto de vista, as aspiraçons que puséramos nela moitas pessoas, porque estava chamada a ser a nova representaçom nacional nas instituçons espanholas. O caminho presenta-se incerto.

Construçom, destruçom. Responsabilidades na liquidaçom do capital humano e político que nos pertenceCumpre sinalar, a responsabilidade que existe no processo de  liquidaçom da herdança depositada nas organizaçons políticas e sociais por milheiros de pessoas que dedicaram, tempo e esforço para erguer expressons organizadas da esquerda na Galiza. Um processo levado adiante por pessoas e interesses que desde a acomodaçom e o exercício das ridículas cotas de poder, mas poder a fim de contas, que existem dentro das organizaçons, criaram divissom, frustaçom e cansaço. Nom quero esquecer, a parte que lhe corresponde nesse processo de liquidaçom,  aos esforços levados adiante por parte dos serviços de inteligencia do estado. Instituiçons moi ativas, ao serviço dos interesses da preservaçom do sistema, que intentam controlar e minar os movimentos e associaçons alternativos. Esta atividade e estas instituiçons, deveram ter algúm interesse para a esquerda, pola conta que nos tem, e investigar e analisar as suas estrategias, ou quando menos ser conscientes de que existem.A herdança é valiosa, nom podemos destragá-la. 

Um plano para Galiza, um plano para o cambio económico e socialDim que hai que fazer moitas cousas porque algumha sairá bem. Também dim que os éxitos venhem dum longo caminho de ensaio e error. Eu digo que na Galiza hai umha visom minifundiária das estrategias. Que desde a esquerda neste país, soesse confundir a naçom coa organizaçom, e como tal, as estrategias fracaram, porque nom se pensa a longo praço. Cumpre pensar como definir esse obxectivo comum de efeito multiplicador que permita a recuperaçom da soberania nacional. Porque é vital multiplicar o efeito de miles de acçons que muitas organizaçons e coleitivos estam a realizar,  e mostrar um poder constituinte em formaçom. Em muitas ocasions,  as iniciativas políticas na Galiza semelham secundar as iniciativas ou processos que se estam a dar noutras naçons do estado. Se em Catalunya questionam o Concerto Económico, nós também. Se em Euskalerria elaboram o discurso de mais competências, nós também. Mesmo os processos de luita armada que se deram neste país, tiveram umha grande dose de mimetismo. E nestes últimos anos, intuímos um hipotético processo constituinte no estado, e aló fomos, a aproveitar as sinerxias a ver como nos ia…,e foi-nos mal. Erramos na analise. A realidade monstra um novo cenário onde a possibilidade de ruptura democrática, de processo constituinte, esta a dar-se em Catalunya, cumha resposta muito autoritária e repressiva por parte do estado, e umha possiçom nada rupturista, por parte de quem íam ser os nossos companheiros de viagem constituinte.Se quadra, por ser umha naçom diferente, há ser algo diferente o nosso processo político. Mas sabemos que quando temos um problema temos que ir na busca da soluçom, quando estamos ante um perigo ou ameaça, imos buscar como defender-nos. Assim, levámo-lo fazendo ao longo de muitos séculos nesta velha naçom Europea, marcada no seu adn por múltiples fracassos. Polo tanto ergueremo-nos para construir o que precisamos, as novas geraçons também o faram, ao seu jeito. Se fomos o primeiro reino suevo; fixemos a primeira revoluçom europeia contra o poder feudal; construímos a primeira resposta de masas contra umha agressom medioambiental como no caso do Prestige, ninguém pode negar-nos a possibilidade de que sexamos num futuro próximo, a primeira república socialista do noroeste europeo. A República Socialista da Galiza, garante da vida e da defesa do território.  Como conclusom e para finalizar:Para reflexionar sobre o futuro da esquerda, nom podemos esquecer a situaçom da Galiza na zona de conforto que o Império limitou, fronte a destruçom por guerras permanentes, de extensos territórios da periferia do Império.Na Galiza hai umhas geraçons chamadas a conformar o projeto da esquerda do século XXI que tenhem formas de vida e interesses diferentes e precisam espaços de ensaio e error para levar adiante esse projeto.Umhas geraçons que tenhem que dar a batalha na defensa do território, e fazer hegemónico um novo modelo humano nom depredador, que preserve a vida no planeta.

Nota.-

Intervençom na jornada de reflexom e coloquio celebrado o 15 de setembro de 2017, na Facultade de Filosofía de Compostela, sobre os desafíos aos que se enfronta a esquerda a nivel mundial. O acto foi organizado pola eurodeputada galega Lídia Senra, integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), onde ademais da participación da propia diputada, presentou o compañeiro David Rodríguez (O Funambulista Coxo); e interviron também  o sociólogo portorriqueño, membro fundador de Europa Decolonial, Ramón Grosfoguel; a Comandante Guerrilleira nicaragüense, presidenta tamén da Fundación Popol Na, Mónica Baltodano; ou a activista do Movemento Autónomo de Mulleres de Nicaragua e integrante do Foro de Mulleres para a integración centroamericana e do Caribe, Haydee Castillo+info. [*Lupe Ces Rioboo -Caranza Ferrol 1958, é mestra, feminista e activista social. Forma parte do Colectivo Ártabra 21.  Blogue persoal: Caranza free opiniom. 

Facebook e Twitter.

---

Wednesday, September 13, 2017

¿Lo malo en Venezuela, es bueno en Catalunya? (+ video). Por José Manzaneda

¿Lo malo en Venezuela, es bueno en Catalunya? (+ video). Por José Manzaneda | La pupila insomne

Una joven catalana ofrece una flor a un guardia civil (1). Es una foto ya clásica, y encierra un claro simbolismo: el pueblo tiende la mano y ofrece la paz a quien ejerce la fuerza al servicio del poder (2).
Fue tomada en Catalunya, en el registro policial de un periódico donde, supuestamente, se imprimían las papeletas para el referéndum de independencia declarado “ilegal” por las autoridades españolas (3).
No veremos esta foto símbolo en ninguno de los grandes diarios españoles, los mismos que –por cierto- sí publicaron una muy similar tomada… en Caracas (4). 
Y es que Venezuela es, hoy, el laboratorio del doble rasero informativo de la prensa española (5). La que califica como “secuestro de la democracia” (6) o “golpe de estado” (7) (8) el referéndum de independencia organizado por el Gobierno de Catalunya. Pero que, en julio, llevaba a portada de manera entusiasta una consulta ilegal de la oposición de Venezuela en contra del Gobierno de Nicolás Maduro (9) (10) (11).
Esa misma prensa aplaude que hoy, en Catalunya, la policía confisque urnas y papeletas (12). A la vez, califica como “dictadura” a Venezuela, cuyo gobierno permitió la celebración de la citada consulta ilegal de la oposición (13). Una consulta tras la cual los organizadores quemaron actas y papeletas, y cuyos datos de participación, según el Gobierno de Caracas, fueron multiplicados por tres de forma fraudulenta (14). Una denuncia que, por supuesto, silenciaron o descalificaron los medios españoles. 
Unos medios a los que cada día se les hace más difícil provocar entusiasmos por la oposición venezolana. Por ejemplo, la prensa española denunciaba que a Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López, se le impidió salir de su país (15). Olvidando contar un detalle: que Tintori estaba citada por un tribunal de justicia, que prohibió su salida ante el riesgo de fuga (16). Recordemos que Tintori está investigada por el hallazgo, en su vehículo, de 200 millones de bolívares en cajas precintadas, en un país donde existen severas restricciones de retiro en efectivo (17).
Estos medios también amplificaron las denuncias contra Nicolás Maduro de la exFiscal General Luisa Ortega, por supuestos cobros de comisiones de la constructora brasileña Odebrecht (18). Pero silenciaron el rotundo desmentido de dicha empresa, que sí ha reconocido pago de comisiones en otros países (19). Como han tapado que la citada exFiscal está hoy en situación de busca y captura por su presunta conexión con una red de extorsión a empresarios (20). Y como silencian que, solo tras su destitución es que se han reabierto en el país centenares de casos de malversación (21), sicariato (22), e incluso de prácticas de abusos policiales (23). Tampoco esto lo leeremos en la prensa española: que es el nuevo Fiscal General, paradójicamente más cercano al Gobierno, el que está llevando a prisión a policías por violación de derechos humanos (24).
Pero hay cierta prensa española que, lejos de ocultar las conductas más impresentables del antichavismo, las airean (25). Es el caso del diario ABC, donde leíamos acerca de la ejemplar actitud de la famosa modelo venezolana afincada en Madrid Fabiola Osborne (26), quien afirmaba orgullosa que ha dejado de enviar medicinas a su abuela en Venezuela por ser… chavista (27).
Por cierto, ¿han leído algo en la prensa española sobre el escándalo periodístico del Canal 1 de Colombia, que pagó a un exagente de inteligencia venezolano para vincular al Gobierno de Maduro con el narcotráfico (28)? A que tampoco… 
*José Manzaneda, coordinador de Cubainformación

Sunday, September 10, 2017

¿Estado plurinacional? - José Errejón Villacieros

¿Estado plurinacional? - José Errejón Villacieros | Sin Permiso

En su artículo del pasado 8 de agosto en El País, Carmelo Tajadura afirma que España no puede ser un Estado plurinacional porque como Estado democrático es un Estado de ciudadanos y no de naciones. Y a continuación descalifica la pretensión de considerar a las naciones como elementos constitutivos del Estado. Y para ello acusa a los defensores de la plurinacionalidad de sacar del desván de la historia uno de los artilugios del pensamiento reaccionario, la noción romántica de nación que él opone a la noción cívica compuesta por ciudadanos libres e iguales en derechos.
Estoy de acuerdo con él, las naciones no pueden ser elementos constitutivos del Estado. O, mejor, el Estado disuelve la sustancia comunitaria de la nación. Tiene razón Tajadura en mostrar la incompatibilidad entre el hecho nación y el Estado, porque el Estado expropia a la comunidad su capacidad de construcción autodeterminada de relaciones comunicativas y cooperativas, sustituyéndolas por las frías relaciones de mercado y la gestión burocrática de los asuntos públicos.
Pero cuando se refiere a la “definición romántica de nación, definida por elementos culturales y sentimentales” que habría “sido siempre combatida por la izquierda consecuente preocupada por la igualdad y construir Estados (más que naciones) de ciudadanos libres” comete un error grosero con la simple realidad histórica. Esos sentimientos que él desdeña como residuos románticos son los que explican los levantamientos de mayo del 1808, sentimientos de comunidad, de lengua, de cultura, de gente libre y que aspira a ser libre, sin que esa libertad esté consagrada por Estado alguno.
La nación, originariamente, es un hecho de insubordinación contra los poderes del Antiguo Régimen, en los que se expresa unas vivencias compartidas, un deseo de vivir juntos y una voluntad de independencia frente a poderes papales o imperiales. Que la nación ─o, mejor, desde el sentimiento nacional─ se haya procedido a la tarea de construir un Estado ─es decir, un territorio limitado por unas fronteras, una población sometida a la disciplina y jurisdicción de ese Estado, y un mercado nacional regido por la lógica de acumulación del capital─ no puede implicar que el “hecho nacional” se agote en el alumbramiento del Estado[1].
Pero volvamos al curso del texto de Tajadura. Cuando afirma con rotundidad que el “Estado federal es incompatible con la lógica de la plurinacionalidad. Está basado en la igualdad sustancial de los entes que lo componen mientras que el Estado plurinacional presupone la desigualdad”, de nuevo falta a la verdad, no sé si de forma consciente o por desconocimiento. El Estado federal tiene su origen en un pacto entre territorios que se reconocen igual capacidad jurídica: este es el verdadero fundamento de la fundación del Estado, su hecho constituyente. Es ese carácter paccionado el que la derecha española y una parte del PSOE no han querido admitir y les llevó al golpe de Estado institucional del 2010 contra la libre decisión adoptada por el pueblo de Cataluña y consagrada por las Cortes como ley Orgánica y refrendada finalmente por ese mismo pueblo. Ese carácter paccionado que está consagrado en la Constitución del 78 (es verdad que de forma harto tímida) es el que la derecha reaccionaria nunca ha querido admitir, agarrándose a la perversa definición de España contenida en el artículo 2º e impuesta por el anterior rey ─recuérdese, heredero de Franco en la Jefatura de las Fuerzas Armadas─.
Y es el que ahora, disfrazado de “Estado de los ciudadanos libres e iguales” se quiere enfrentar a la voluntad de un pueblo que se ha sentido traicionado en el cumplimiento del pacto en virtud del cual y a título transitorio, aceptó apoyar las instituciones del régimen del 78. Lo que no quieren entender estos “ciudadanistas” es que una parte del pueblo catalán, la más activa, desea escoger cómo y en qué forma ejercer sus derechos y responsabilidades ciudadanas. Así que en vano se enfrenta ciudadanía a derecho de los pueblos al autogobierno, ambos rasgos esenciales de la democracia.
Pretender oponer ahora el Estado de ciudadanos  “al Estado de naciones” es hacer trampas y no especialmente sutiles. La historia no se puede reinventar a gusto del columnista: la “(re)fundación” del Estado por la Constitución del 78 se hizo descansando en algunos fundamentos que superaban los que habían cimentado el “Estado del 18 de julio”. Fundamentos paccionados entre los representantes de la legitimidad franquista en el ejercicio del poder y los representantes de la constelación de legitimidades en construcción que podían aportar al “nuevo Estado” una fuente de legitimidad superadora de las anteriores, la que provenía del acuerdo y el consenso de las personas y los pueblos hasta entonces sometidos al Estado español.
Es esa condición paccionada la que la derecha política nunca ha querido reconocer como principio inspirador de la Constitución del 78. Y, todo hay que decirlo, lo que ha abierto la crisis ya irreparable en la que se ha sumido el régimen. En este contexto caracterizado, además, por el proceso de cesión de soberanía a la UE inaugurado en 1986, resultan poco menos que bochornosas las apelaciones a la soberanía que realizan los defensores de la unidad de España y la “igualdad de los ciudadanos españoles”. En términos jurídico-políticos lo menos que podemos decir es que vivimos en un tiempo de soberanías compartidas; y, sin exagerar el criticismo, constatar que este concepto de la soberanía está muy descafeinado por los imperativos de los mercados financieros sobre los Estados, especialmente aquellos que crecen en las crueles condiciones establecidas para mejorar su “sostenibilidad financiera” (para pagar los intereses de la deuda). Si siempre hubo dudas acerca de la dedicación por el Estado al servicio de los “intereses generales”, en la época de la financiarización estas dudas se acrecientan cuando se percibe la forma en la que se establecen las prioridades de las políticas estatales. Simplemente recordar los niveles de endeudamiento alcanzados por el sector público Estado español, para reflotar las entidades financieras en quiebra técnica, permite entender algo acerca de estas prioridades. La reforma del artículo 135 de la CE, orquestada en agosto de 2011 con “agosticidad y alevosía” es la mejor expresión de la soberanía del capital financiero sobre los Estados. Ante ellas la evocación del concepto de soberanía para el “Estado de la Constitución” solo sirve para mantener alta y dispuesta la moral y la ideología de los aparatos coercitivos del Estado, por si fuera necesario su concurso en aplicación de la encomienda que dicha Constitución hace en su favor en el artículo 8º de la misma.
Si con soberanía se quiere hacer alusión al origen de la misma, teóricamente residente en el pueblo, sería acaso preciso, antes de nada, dejar que el pueblo se reconociera como tal. Ese hecho originario, el autorreconocimiento de un pueblo como origen y fundamento de la construcción del acuerdo político, es lo que a estos “demócratas estatistas” se les suele olvidar. Y cuando, por los motivos históricos que sean, una parte de la población sometida a un Estado decide iniciar este proceso de autorreconocimiento (en teoría el hecho esencial de la democracia), entonces se excitan, en nombre de la soberanía y los “derechos del resto de la población”, exigen la utilización de cuantos mecanismos punitivos del Estado sea necesario para acabar con tal pretensión descalificada como revuelta, si no como sedición, contra el orden constitucional.
Cuando las decisiones fundamentales sobre los asuntos públicos están fuertemente determinadas por los criterios dominantes en los mercados financieros, la invocación de la soberanía del Estado español no pasa de ser, así, un mero argumento retórico, una argucia de finalidad esencialmente represiva contra los deseos de autodeterminación de un pueblo en construcción.
Es difícil vaticinar a estas alturas cuál será el porvenir del Estado en este país de países que llamamos España. La disyuntiva, en todo caso, parece nítida: o enroque constitucionalista o apertura democrática; o el Estado se refuerza frente a una población de individuos aislados (esos cuyos derechos se invocan de forma oportunista para oponerlos a los pueblos en construcción) sobre los que se ejercen potestades disciplinarias y de control ─funcionales a la dominación de las oligarquías financieras y políticas coaligadas─, o se refunda en un proceso ininterrumpido de prácticas constituyentes para la convivencia en el que el lugar del poder aparece como un lugar vacío e interinamente ocupado por mandatarios sometidos a todo tipo de controles fiduciarios: revocabilidad, transparencia, rendición de cuentas, limitación de mandatos, etc.
Creo que los procesos de construcción popular hoy en marcha pueden escoger la segunda opción y así inaugurar una perspectiva distinta en la historia de los pueblos de España y de Europa.
Daniel Innerarity, en El País del 26/8/17 advierte que “(…) la democracia no es una serie de big bangs constituyentes, que no debe ser solo democracia electoral”. Innegable que en el funcionamiento de los Estados existen ámbitos cuya naturaleza y funciones les hacen poco aptos para la supervisión cotidiana de la ciudadanía. La cuestión es saber si su existencia puede amparar la de otros ámbitos, estos inequívocamente de poder, cuyo control de las decisiones públicas nos convierte a todos en espectadores pasivos de la gestión de nuestro destino colectivo.
Ese y no el de la plurinacionalidad, es el gran reto al que nos enfrentamos los pueblos y los ciudadanos que cada vez lo somos menos.


[1] La trampa de los estatistas consiste en ocultar que en esa producción del Estado, una nación se impone a otras, que la única nación que es tomada en consideración, es aquella en el nombre de la cual las clases dominantes utilizan para la construcción de Estado.